KAMEN-MOST

Kamen Krasa, Istre i Kvarnera – očuvanje baštine i osvješćivanje o tradicionalnim tehnikama, eksploataciji i uporabi kamena.