Tijekom projekta izradit će se foto materijali, koji će biti objavljeni na ovoj stranici.