turisticaLOGOmali                 logo                si-hr

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turisticne študije – Turistica

vas v okviru aktivnosti cezmejnega projekta KAMEN-MOST vabi na

BREZPLACNO DELAVNICO ZA TURISTICNE DELAVCE
KAMEN KOT KULTURNA DEDIŠCINA – turisticni potencial našega okolja,

ki bo v prostorih fakultete (Obala 11a, Portorož)
v ponedeljek, 15.6.2015 od 9.30 ure dalje po predvidenem urniku.

09.30 – 09.35 Pozdrav udeležencev (Turistica)
09.35 – 09.45 Kratka predstavitev projekta Kamen–Most (VSS Sežana)
09.45 – 09.55 Kamen kot nit, ki povezuje (Turistica)
09.55 – 10.25 Predstavitev fortifikacij in kamnoseštva (Ad Pirum)
10.25 – 10.55 Fortifikacije in kamnolomi na Malem Brionu (NP Brioni)
10.55 – 11.10 Odmor
11.10 – 11.40 Suhi zidovi na Malem Lošinju (Mali Lošinj)
11.40 – 12.10 Predstavitev suhih zidov na Krasu (Boris Cok)
12.10 – 12.30 Aranžmaji in itinerarji (Turistica)
12.30 – 13.30 Kosilo
13.30 – 14.00 Uvod v interpretacijo (Turistica)
14.00 – 15.00 Interpretacije kamna – delo v skupinah s projektnimi partnerji
15.00 – 16.00 Predstavitev rezultatov dela in razprava
16.00 Zakljucek

Delavnici bo predvidoma v cetrtek, 18. in petek, 19.6.2015 sledila brezplacna dvodnevna informativna tura, na kateri si bomo ogledali predstavljene destinacije.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se za udeležbo prijavite na elektronski naslov kamen@fts.upr.si. Prosimo za vaše ime, priimek, morebitno ustanovo, ter namen za udeležbo na delavnici in namen za udeležbo na informativni turi.

RS_sluzba_razvoj              EU-nal-vas-prih