V gozdičku pri parkirišču sprejemnega centra Parka Škocjanske jame, ki je namenjeno počitku obiskovalcev, je Visokošolsko središče Sežana v projektu KAMEN-MOST izpeljalo dve delavnici obnove in gradnje kraškega suhega zidu. Prostovoljnih delavnic so se udeležili vedoželjni predstavniki vseh generacij, ki jim ni vseeno za ta razpoznaven segment značilne kraške kulturne krajine.

Za učenje in praktično delo smo izbrali suhi zid, ki je bil v slabem stanju. A smo vedeli, da bo končni rezultat, tj. lepo obnovljen zid, dodatno obogatil lokacijo svetovne dediščine in obiskovalcem na ogled postavil pravi kraški suhi zid. Obenem smo s tem prispevali h prenosu znanj gradbene tehnike, ki ji lahko na Krasu sledimo v prazgodovino, a je danes v zatonu.

Zid, ki je brez veziva, smo po navodilih domačih mentorjev najprej porušili, očistili okolico in ponovno zgradili oziroma pozidali. Udeležencem je šlo delo v senci dreves dobro od rok. Pridne roke so obračale vsak kamen, dokler le-ta ni padel na pravo mesto. Tako je zid počasi dobival svojo končno obliko.

Želimo si, da bi vzorno obnovljen suhi zid ostal trajen spomin in dober prikaz kraške suhozidne gradnje za naše obiskovalce s celega sveta, zato vas prosimo, da spoštujete naše delo in trud ter nam ga pomagate ohraniti.