Kras

Vas zanima kamnita dediščina Krasa?

Projektni partnerji smo pripravili podrobnejše informacije o krajih, kjer si lahko ogledate kamnito dediščino Krasa s poudarkom na suhih zidovih in suhi gradnji nasploh. V času projekta smo ustvarili različna gradiva (zgibanke, monografiji, razstavne panoje, fotografije, video posnetke, kataloge idr.), ki so dostopna v zavihku projektni rezultati. Pripravili smo tudi avdio vodnik, do katerega je možno dostopati preko spletne strani in tudi ob obisku Živega muzeja Krasa preko QR kode.

ŽIVI MUZEJ KRASA

Na območju Živega muzeja Krasa, ki se nahaja na stičišču med Sežano, Lipico in slovensko-italijansko mejo, se vzdolž izbranih poti srečamo s čudovito naravo in izjemno kulturno zakladnico, značilno za celoten kraški prostor. Tu so apnenčasta tla, voda, severovzhodni veter – burja ter vplivi Mediterana ustvarili krajino, ki jo je skozi stoletja sooblikoval človek tako, da je čistil gmajno, zlagal kamenje v griže, suhe zidove in pastirske hiške ter gradil kale za napajanje živine. Na območju, ki je gosto posejano s kraškimi geomorfološkimi pojavi ter zaznamovano s fosilnimi ostanki in arheološkimi najdbami smo priča tudi nadvse zanimivi biotski raznolikosti, ki zaobjema tako pestro rastlinstvo kot trdoživo živalstvo.

Živi muzej Krasa je prostor raziskovanja in rekreacije, zato po njegovih poteh stopajmo z občutkom radosti, vedoželjnosti, predvsem pa občutkom varovanja narave in kulturne dediščine. Ker je tudi lovna površina, na kateri se skozi vse leto izvaja lov, upoštevajmo tudi navodila, ki so podana ob vstopu na samo območje.

 Predlog itinerarja Kras