Avdio vodnik – Kras

 

320px-Flag_of_Slovenia.svg

Tekst

 

Flag_of_Croatia.svg

Tekst

 

320px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg

Text

 

Flag_of_Italy.svg

Testo

 

320px-Flag_of_Germany.svg

Tekst