Kras

[tagline_box backgroundcolor=”rgba(255, 255, 255, 0.7)” shadow=”no” border=”1px” bordercolor=”#e5e4e4″ highlightposition=”” link=”http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226?ref=ThemeFusion” linktarget=”” button=”” title=”Zanima li vas kamena baština Krasa?” description=”Projektni partneri pripremaju detaljnije informacije o mjestima gdje možete vidjeti kamenu baštinu Krasa s naglaskom na suhozidima i suhoj gradnju u cjelini. “][/tagline_box]

ŽIVI MUZEJ KRASA

Na području Živog muzeja Krasa, koji se nalazi na spoju između Sežane, Lipice i slovensko-talijanske granice, duž izabranih ruta susrećemo se s prekrasnom prirodom i izuzetnom kulturnom riznicom, karakterističnim za cjelokupno kraško područje. Vapnenačka tla, voda, sjeveroistočni vjetar-bura i učinci Mediterana stvorili su krajolik koji je kroz stoljeća suoblikovao čovjek čisteći golet, slažući kamenje u suhozide i pastirske kolibe te gradeći lokve za napajanje stoke. U području koje je gusto načičkano kraškim geomorfološkim pojavama i označeno fosilnim ostacima i arheološkim nalazima, svjedočimo vrlo zanimljivoj biološkoj raznolikosti koja obuhvaća bogat biljni i životinjski svijet.

Živi muzej Krasa je prostor istraživanja i rekreacije, zato njegovim putevima stupajmo s osjećajem radosti, znatiželje, a iznad svega osjećajem zaštite prirodne i kulturne baštine. Na lovištu, u kojem se tijekom cijele godine provodi lov, poštujmo upute koje se daju na samom ulazu u područje.