Mali Lošinj

Vas zanima kamnita dediščina Lošinja?

Projektni partnerji smo pripravili podrobnejše informacije o krajih, kjer si lahko ogledate kamnito dediščino Lošinja s poudarkom na suhih zidovih in suhi gradnji nasploh. V času projekta smo ustvarili različna gradiva (zgibanke, monografiji, razstavne panoje, fotografije, video posnetke, kataloge idr.), ki so dostopna v zavihku projektni rezultati. Pripravili smo tudi avdio vodnik, do katerega je možno dostopati preko spletne strani in tudi ob obisku Lošinja preko QR kode.

​Na otoku​​ ni stalnih vodnih virov, zato je bilo potrebno za preživetje zagotoviti​ ​oskrbo​​ z vodo. Tako so ljudje v majhnih vdolbinah kraške podlage zbirali deževnico. Na dno vdolbine so nabili ilovico in tako naredili kal nepropustno. Skupne, vaške kali je izgrajevala vsa vas, zato so vodo iz nje lahko uporabljali vsi. Vsi so sodelovali tudi pri njenem vzdrževanju in čiščenju.

Kali so se razlikovale po namembnosti. Nekatere so bile vir pitne vode izključno ljudem, druge so bile namenjene zadovoljevanju drugih potreb kot na primer pranju oblačil, zalivanju vinogradov, spet tretje, najštevilnejše, pa napajanju živine s pašnikov.

Kali na​ ​ pašnikih so skupna last vseh lastnikov parcel. Vsaka parcela je tako imela dostop do vode, ki je bila ograjena s suhim zidom, ki so ga imenovali derit. Širina dostopa do kali je bila odvisna od njene velikosti in od števila parcel. Tako je bil dostop do nekaterih kali širok le kakšen meter. Primer kali, ki je ograjena s suhim zidom, je tudi kal Pogana.

 Predlog itinerarja Lošinj