Obavijest za vodiče

Dana 06.06. u crkvi Sv. Roka otvorena je izložba projekta KAMEN-MOST koji se provodi u okviru Europske teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Cilj projekta je promicanje znanja o obradi kamena i tradicionalnim tehnikama gradnje, ukazati na njihovu vrijednost kao i na turistički potencijal kamena.

Izložba je jedna od zajedničkih aktivnosti projektnih partnera koje čine: Visokošolsko središće Sežana, Grad Mali Lošinj, Ad Pirum – zavod za intelektualne usluge, Fakultet za turističke studije iz Portoroža i NP Brijuni.
Glavni cilj izložbe je prikazati razlike i sličnosti u tehnikama gradnje suhozida i obrade kamena, te rezultate projektnih aktivnosti. Sama izložba je nadopunjavana kako je projekt odmicao. Zamišljena kao putujuća izložba svoje putovanje započela je na Malom Lošinju, nastavila ga u Portorožu i Sežani, a sada je stigla na Brijune kao svoje zadnje odredište u sklopu projekta.

Putem plakata na izložbi su predstavljeni projektni partneri i kamena baština karakteristična za njihovo područje. Uz plakate na izložbi se može vidjeti i alat koji se koristi za ručnu obradu kamena kao i neke od kamenih rukotvorina nastalih u sklopu projekta.

Nakon otvaranja izložbe, sudionici su se mogli okrijepiti u kamenolomu u kojemu se je provodila radionica obnove suhozida te tako pogledati i dotadašnje rezultate dvodnevne radionice obnove suhozida koja je također bila dio projekta KAMEN-MOST.

Izložba će biti otvorena do 25.06.