Ohranjanje znanja in boljše prepoznavnosti kamnite dediščine s projektom KAMEN-MOST

Projekt KAMEN-MOST smo izvedli v okviru programa Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Vodilni partner projekta je bilo Visokošolsko središče Sežana, v njem pa so kot partnerji sodelovali še zavod Ad Pirum in Fakulteta za turistične študije – Turistica iz Slovenije ter mesto Mali Lošinj in Nacionalni park Brioni iz Hrvaške. Projektne aktivnosti je bilo potrebno izvesti v 18 mesecih.

Namen projekta je ohranjanje dediščine in ozaveščanje o tradicionalnih tehnikah pridobivanja in uporabe kamna ter obujanje in širjenje znanja o tehnikah gradnje in obnove suhih zidov ter drugih kamnitih konstrukcij na območju Krasa, Istre in Kvarnerja.

V sklopu aktivnosti projekta smo pripravili več čezmejnih dogodkov z namenom usposabljanja, prikaza pridobivanja in obdelovanja kamna. Pripravili smo več strokovnih tiskanih gradiv, postavili razstavo in spletno stran projekta, na kateri so dostopna vsa gradiva in rezultati projekta iz izobraževalnega, turističnega in strokovnega vidika.

V grobem je projekt razdeljen na tri sklope.

Prvi sklop

Prvi sklop je namenjen suhozidnim konstrukcijam.V okviru tega smo na obeh straneh meje izvedli 10 praktičnih delavnic o tehnikah gradnje in obnovi suhih zidov, na Malem Lošinju pa smo organizirali tekmovanje v gradnji suhega zidu.

Drugi sklop

Drugi sklop predstavlja proces od pridobivanja kamna do uporabe in oblikovanja kamna, kamor med drugim sodi vzpostavitev učne poti o brionskih kamnolomih, ki je urejena v opuščenem kamnolomu, in dogodek „Kamen je zabaven“ v Sežani, na katerem je bilo predstavljeno kamnoseško delo in gradnja suhega zidu, v čemer so se lahko preizkusili tudi obiskovalci.

Tretji sklop

Tretji sklop obravnava turistični potencial dediščine kamna. Sklop je namenjen turističnim delavcem in strokovni javnosti. Pripravili smo turistične itinerarje ter fotografsko, video in avdio gradivo, ki obiskovalcem spletne strani in sprehajalcem po turističnih poteh ponazarja zgodbe o suhih zidih, kamnolomih in kamnoseških mojstrovinah. Kamnito kulturno dediščino kot turistični potencial je znanstvena in strokovna javnost obravnavala na mednarodni znanstveni konferenci „Kamen pripoveduje“ v Portorožu.

Projektni partnerji smo vzpostavili trajno sodelovanje, ki temelji na izmenjavi znanja in izkušenj pri ohranjanju, zaščiti in promociji kamnite kulturne dediščine, s poudarkom na tradiciji kamnolomov, kamnoseštvu, kamnitih utrdb in gradnji suhih zidov, značilnih za to območje. Veseli smo, da nam je s sodelovanjem pri pripravi in izvedbi projekta to tudi uspelo.