Javna ustanova Nacionalni park Brijoni, kot partner projekta KAMEN-MOST, izvaja aktivnosti za izdelavo elaborata za onzervacijo in kataloga suhozidne dediščine brijonskega otočja, v katerem bomo identificirali, popisali, preučili in ovrednotili gradnjo suhih zidov na Brijonih. Študijo o gradnji suhih zidov bo izdelalo združenje ˝4 GRADA – DRAGODID˝, ki je ukvarja s preučevanjem in spodbujanjem suhozidnih tehnik gradnje ter drugih tradicionalnih tehnika, ki služijo kot osnova za trajnostni razvoj in zaščito okolja.

V okviru izdelave študije so člani združenja s sodelavkami Parka od 12. do 15.04.2015 opravili ogled brijonskega otočja. Razdeljeni v skupine smo začeli z delom na terenu Velikega Brijona. Vsaka skupina je pregledala svoj del terena, za katerega je popisala suhozidne strukture (suhe zidove, apnene jame, gromače…). Po popisu na Velikem Brijonu smo opravili pregled na Malem Brijonu, kjer smo se ponovno razdelili v skupine ter iskali in popisovali suhozidne strukture. Pregledali smo tudi otoke Gaz, Obljak, Vrsar, Kozadu in Sv. Jerolim. Preostale otoke, na katere nismo uspeli pristati zaradi oseke, smo obkrožili s čolnom in vse podrobno popisali.

Študija gradnje suhih zidov bo zaključena do 31.05.2015 in predana Javni ustanovi Nacionalni park Brijoni z vsemi prilogami.