Na Velikem Brionu se je 5. in 6. junija 2015 odvijala dvodnevna delavnica obnove suhih zidov, organizirana v sklopu projekta KAMEN-MOST, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Prvi dan delavnice so udeleženci z zanimanjem poslušali predstavitev o gradnji suhih zidov, ki jo je pripravilo združenje 4 GRADA DRAGODID. Po predavanju je sledil praktični del. Na bližnjem nahajališču nekdanjega kamnoloma na Velikem Brionu so udeleženci pripravili teren za gradnjo nekaj dolgih klopi s suhozidno tehniko.

Naslednji dan je delavnica obsegala dokončanje planiranih klopi s tehniko gradnje suhih zidov in obnovo obstoječih suhih zidov. Člani združenja 4 GRADA DRAGODID so prikazali tudi tehniko gradnje zatočišč.

Po končani delavnici so vsi udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi.

Ob tej priložnosti se ponovno zahvaljujemo vsem sodelujočim za vloženi trud in prizadevnost pri obnovi in izgradnji suhih zidov.

Pred delavnico:

Delo na delavnici, dan 1:

Delo na delavnici, dan 2:

Potem: